Blog

Akustika priestoru

[vu_title title=“V čom spočíva akustika priestoru?“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Každý priestor má okrem reproduktorov aj svoje jedinečné akustické vlastnosti, iný charakter dozvuku a odrazov. Princíp akustiky priestoru spočíva hlavne v zlepšovaní akustických vlastností priestorov podľa špecifických požiadaviek zákazníkov a priestorov. Pri návrhu zlepšenia akustiky treba zohľadňovať existujúce vlastnosti priestoru, kedy treba čo najviac eliminovať nežiaduce akustické vlastnosti prvkov v priestore.“]

[vu_title title=“Čo je cieľom akustiky priestoru?“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Hlavným cieľom pri návrhu akustiky priestoru je Vaša spokojnosť, ktorú treba dosiahnuť najoptimálnejším riešením zohľadňujúc priestor, účel priestoru, ale aj cenu. Podľa typu priestoru sa navrhujú rôzne typy akustických obkladov a basových pascí.“]

[vu_list_item_check]Domáca akustika – akustické vlastnosti priestoru môžu byť oveľa dôležitejšie ako cena Hi-Fi zariadení nachádzajúcich sa v priestore. Tento priestor sa dá zlepšiť jednoduchým a cenovo dostupným spôsobom.[/vu_list_item_check]

[vu_list_item_check]Optimálna doba dozvuku – na kvalitu posluchu v uzavretých priestoroch má veľký vplyv doba dozvuku. Pre rôzne účely využitia priestoru v nadväznosti na ich objem existuje vždy najvhodnejšia doba dozvuku, ktorú označujeme ako optimálnu dobu dozvuku.[/vu_list_item_check]

[vu_title title=“Difúzne zvukové pole“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Okrem už uvedenej optimálnej doby dozvuku má na akustiku miestnosti vplyv priestorové rozloženie zvukového poľa a rozdelenie smeru dopadu a odrazu zvukových vĺn, ktoré označujeme pojmom difúzia.“]
[vu_title title=“Absorpčné panely“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Vďaka svojmu materiálovému zloženiu sú vhodné na tlmenie frekvencií a tým aj odrazov v širokom zvukovom spektre. Klasické izolácie z vlákien nedokážu dobre izolovať nízke frekvencie, zatiaľ čo špeciálne navrhnuté panely Vicoustic to dokážu ideálne.“]
[vu_title title=“Basová pasca“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“V rohoch miestnosti sa kumuluje veľká časť energie basového spektra. Účelom basových pascí je eliminácia tohto akustického javu za účelom čitateľnejšieho rozoznania basových frekvencií v celkovom spektre zvuku. Basové pasce sú veľmi vyhľadávaným a dôležitým riešením pre zdokonalenie celkovej akustiky a ich inštalácia je veľmi jednoduchá.“]
[vu_title title=“Rozdelenie domácej akustiky“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Je veľmi dôležité, akému účelu bude priestor slúžiť, čo treba zohľadniť aj pri samotnom návrhu typov akustických prvkov a ich následného rozmiestnenia, pričam základné rozdelenie je:“]
  • Hi-Fi miestnosť
    Pri Hi-Fi miestnostiach je veľmi dôležité sledovať hlavne difúziu zvukových vĺn, kedy pri správne vyriešenej akustike možno dosiahnuť akustické zväčšenie priestoru. Miestnosť sa vďaka tomu oveľa viac priblíži veľkosti priestoru kde bola nahrávka nahraná.
  • Home Cinema
    Zvukové stopy vo filmoch majú svoju presnú intenzitu alebo prípadne skreslenie  za určitým účelom, čo pravdaže treba zohľadniť aj pri návrhu akustiky miestnosti s domácim kinom. Aby sme dosiahli čo najväčšiu presnosť záznamu, je potrebné sústrediť sa hlavne na absorpciu  zvuku.