Odhlučnenie priestoru

Odhlučnenie priestoru

Problémy so zvukom

Hluk je nehudobná zmes tónov, ktoré obťažujú prípadne ohrozujú zdravie človeka. Hluk je veľmi nežiaduca vlastnosť obytného, ale aj pracovného prostredia, ktorá negatívne vplýva na zdravie človeka. To následne znižuje vnútornú pohodu priestoru alebo pracovnú efektívnosť.

Odlhučnenie priestoru

Riešenie hlučného prostredia

Hlučnému prostrediu sa dá jednoducho zabrániť pomocou zlepšenia akustických vlastností stien, stopov a podláh. Tieto zlepšenia sú efektívne a najmä s jednoduchou montážou.

Odlhučnenie priestoru

Produkty odhlučnenia priestorov

Akustické steny odhlučnenie

Akustické steny

Akustické steny slúžia na tlmenie hluku šíriaceho sa vo vodorovnom smere z vedľajších miestností, kedy sú často kombinované s akustickými dverami. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických stien s minimálnym dopadom na rozmery miestnosti.

Akustické stropy odhlučnenie

Akustické stropy

Akustické stropy zlepšujú akustické vlastnosti už existujúceho stropu a zabraňujú šíreniu hluku z vyššieho podlažia. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických stropov s minimálnym dopadom na výšku miestnosti.

Akustické podlahy odhlučnenie

Akustické podlahy

Akustické podlahy zabraňujú šíreniu hluku z nižšieho podlažia. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických podláh s rôznymi variantmi povrchových úprav podlahy.