Blog

Odhlučnenie priestoru

[vu_title title=“Problémy so zvukom“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Hluk je nehudobná zmes tónov, ktoré obťažujú prípadne ohrozujú zdravie človeka. Hluk je veľmi nežiaduca vlastnosť obytného, ale aj pracovného prostredia, ktorá negatívne vplýva na zdravie človeka. To následne znižuje vnútornú pohodu priestoru alebo pracovnú efektívnosť.“]

Odlhučnenie priestoru
[vu_title title=“Riešenie hlučného prostredia“ style=“vu_overline“ alignment=“left“ subtitle=“Hlučnému prostrediu sa dá jednoducho zabrániť pomocou zlepšenia akustických vlastností stien, stopov a podláh. Tieto zlepšenia sú efektívne a najmä s jednoduchou montážou.“]
Odlhučnenie priestoru
[vu_title title=“Produkty odhlučnenia priestorov“ style=“vu_overline“ alignment=“left“]

Akustické steny odhlučnenie
[vu_title title=“Akustické steny“ subtitle=“Akustické steny slúžia na tlmenie hluku šíriaceho sa vo vodorovnom smere z vedľajších miestností, kedy sú často kombinované s akustickými dverami. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických stien s minimálnym dopadom na rozmery miestnosti.
“ style=“vu_inline“ alignment=“left“]
Akustické stropy odhlučnenie
[vu_title title=“Akustické stropy“ subtitle=“Akustické stropy zlepšujú akustické vlastnosti už existujúceho stropu a zabraňujú šíreniu hluku z vyššieho podlažia. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických stropov s minimálnym dopadom na výšku miestnosti.“ style=“vu_inline“ alignment=“left“]
Akustické podlahy odhlučnenie
[vu_title title=“Akustické podlahy“ subtitle=“Akustické podlahy zabraňujú šíreniu hluku z nižšieho podlažia. Spoločnosť Mediatech ponúka niekoľko dostupných riešení akustických podláh s rôznymi variantmi povrchových úprav podlahy.“ style=“vu_inline“ alignment=“left“]